cz
en
de

Žádný zákon nemůže dostatečně uspokojit všechny
Livius
uvod
uvod
uvod
uvod
Nacházíte se : Daně


Daňové poradenství a komplexní daňové služby

  • Informace a konzultace poskytují dva certifikovaní daňový poradci, členové Komory daňových poradců ČR (www.kdpcr.cz) při osobním jednání, elektronickou formou či telefonicky.
  • Zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní včetně příloh s garancí správnosti a dodržení včasného podání příslušnému úřadu.
  • Odložení termínu podání daňového přiznání k dani z příjmu až o tři měsíce.
  • Zastupování před správcem daně při vytýkacím řízení a doručování písemností.
  • Řešení výsledků kontrol vedených správci daně, jednání a odvolací řízení.
  • Výpočty daňové výhodnosti různých variant podnikatelských záměrů, daňová optimalizace a plánování.
  • Kontroly účetní agendy před uzavřením roku a výpočtem daně z příjmu.
  • Problematika obchodování s členskými státy EU a třetích zemí
  • Specializace pro firmy podnikající v oblasti nakládání s odpady
  • Schopnost jednat v anglickém a německém jazyce